Incassobureau

Een incassobureau is een onderneming die, zonder bijzondere bevoegdheden, in opdracht van, hoofdzakelijk, andere ondernemingen, openstaande vorderingen probeert te innen. Anno 2011 waren er in Nederland naar schatting 444 incasso bureaus actief.

Schuldeisers kunnen ofwel incidenteel gebruikmaken, ofwel zich “abonneren” op de diensten van een incassobureau.

Een Geldzaken“>incassobureau kan ook de hele vordering kopen door middel van cessie dan wel via het vestigen van een pandrecht. Voor een cessie is wel mededeling aan de schuldenaar vereist. Het incasso-bureaus wordt zo zelf de schuldeiser, en loopt daarmee een risico: als een incassobureau een vordering niet kan innen, om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een faillissement, succesvol verweer of inhoudelijke argumenten van de debiteur), zal het de koopprijs betaald voor de cessie kwijt zijn. Weinig incassobureaus maken gebruik van cessie.

Er bestaan ook zogenaamde debt traders, die oninbare vorderingen voor lage bedragen (bijvoorbeeld 25% van de nominale waarde) kopen en vervolgens het volle bedrag trachten te innen. Tegenwoordig zijn er ook websites die schuldeisers helpen bij het vinden van het juiste incassobureau. Op deze sites kunnen schuldeisers direct meerdere offertes aanvragen voor hun incasso-opdracht over hun debiteuren.

Veelal stellen incassobureaus dat ze werken op no-cure-no-paybasis; dit betekent dat in de gevallen waarin niets geïncasseerd wordt, er geen kosten in rekening gebracht worden. Dit heeft meestal enkel betrekking op de fase waarin het incasso bureau aanmaningen zendt; de kosten van een deurwaarder en gerechtelijke procedure vallen daar dan dus niet onder. Het is dus noodzaak goed te kijken welke kosten er wel en niet onder de no-cure-no-pay-afspraken vallen. Bewindvoering.

Door de financiële crisis is een nieuwe ontwikkeling ontstaan. Door de krachten te bundelen in een incasso coöperatie kunnen incassodiensten tegen zeer gunstige tarieven worden ingekocht. Op die wijze blijft incasso betaalbaar, ook voor de kleine ondernemers of verenigingen. Debiteuren zijn klanten die het verschuldigde bedrag nog moeten betalen. Heeft u debiteuren die de openstaande factuur weigeren te betalen? Dan kunt u een incassobureau inschakelen. Het verschil tussen incassobureaus en deurwaarders.